In-Service Training Practices Conducted in Banks and Exam Success of Personnel

Authors

  • Emine Didem Biber Kastamonu Üniversitesi
  • Mehmet Arslan

Keywords:

SPK Basic Licensing Exam, In-Service Training, Bank

Abstract

In-service trainings in banks are generally carried out in the form of in-class training and distance learning. Considering the fees paid to the instructors, the accommodation expenses of the participants during the training and travel expenses, in-class trainings are high-cost programs for banks. In addition, when evaluated from the perspective of the bank, in-class training periods can be seen as the loss of workforce of the personnel. For this reason, banks have recently benefited from distance education systems in in-service training. In this study, it was aimed to examine the relationship between the CMB Licensing Exam results of August 2012 and their participation in the training programs organized by the bank in preparation for these exams, according to various variables. For this purpose, gender and age range variables of the personnel were also taken into consideration in the study. Relational scanning model was applied in the research. The results of the Basic Finance Mathematics, Valuation Methods, Accounting and Financial Analysis exam results of 1490 personnel who participated in the CMB-Basic Level Licensing Exam of a public bank in August 2012 were taken into consideration in the study. According to the findings obtained, it is seen that the success of the personnel who received in-class training in general is significantly higher than the others. For this reason, it can be recommended that in-service trainings, which are a part of adult education, be conducted in classroom settings where face-to-face training is provided.

References

Balcı, A. (1997). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler (2. Baskı). Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi.

Bülbül, A.S. (1991). Halk Eğitimine Giriş Yetişkin Eğitimi, Türkiye’de Halk Eğitimi, Toplum Kalkınması. Eskişehir: AÖF Yayınları.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Can, H. (1995). Kamu ve Özel Kesimde Personel Yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Crano, W.D., ve Brewer, M.B. (2002). Principles and methods of social research. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Duman, A. (2000). Yetişkinler Eğitimi. Ankara: Ütopya Yayınları.

Drucker P. F., (1991). Yeni Gerçekler, Çeviren: Birtane Karanakçı. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Gül, H. (2000). Türkiye’de Kamu Yönetiminde Hizmet içi Eğitim. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 3.

Güneş, F. (1996). Yetişkin Eğitimi. Ankara: Ocak yayınları.

Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Knowles, M. (1996). Yetişkin Öğrenenler: Göz Ardı Edilen Bir Kesim. Serap Ayhan (Çev.). Ankara: A.Ü. Yayınları.

Özaygen, A. (2000). İnternet’e Dayalı Uzaktan Eğitim. Bilim ve Teknik Dergisi, Mart 2000, Sayı: 388;100-103.

Şimşek N. (1999). Müfredat Laboratuar Okullarında Hizmet İçi Eğitim, MEB Yayını, Ankara.

Taymaz, H. (1997). Hizmet içi Eğitim. Ankara: TAKAV Matbaası.

Titmus, C., Buttedahl, P., Ironside, D. ve Lengrand, P. (1985). Yetişkin Eğitimi Terimleri. F.Oğuzkan (Çev.). Ankara: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yayınları.

Usun, S. (2006) Uzaktan Eğitim. Ankara: Nobel.

Verduın, J.R. ve Clark, J. (1994). Uzaktan Eğitim: Etkin Uygulama Esasları. Đ. Mavis (Çev.). Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.

Yazar, T. (2012). Yetişkin Eğitiminde Hedef Kitle. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 7.

Yüksel, Ö., (1999). Uluslararası İşletme Yönetimi ve Türkiye Uygulamaları. Ankara: Gazi Kitabevi.

Published

2022-12-30