Cognitive Perceptions of Teacher Candidates Related to STEM Applications

Authors

Keywords:

Word Association, STEM, Educaton

Abstract

The aim of this study is to reveal the cognitive perceptions of pre-service teachers about STEM, who are studying in Education Faculties, where teachers who play a key role in the successful implementation of STEM education, which the whole world has been interested in recently, are trained. The research was carried out according to the cross-sectional scanning model. For this purpose, data were collected and analyzed with the Word Association Test (WAT) from a total of 78 teacher candidates studying at Kastamonu University, Faculty of Education, Computer and Instructional Technologies Education, Science Education and Mathematics Education Programs. As a result of the research, it was found that the words robotics, coding and arduino are associated with the cognitive structures of the pre-service teachers regarding STEM education, and they especially perceive the words Science and Mathematics as course and course topics. It is also seen that the perceptions of teacher candidates towards STEM do not define an integrated structure. In order for this perception to change, the courses on the STEM integrated approach should find more place in the curriculum.

References

Akgündüz, D. (2019). STEM eğitiminin Kuramsal Çerçevesi ve Tarihsel Gelişimi. D. Akgündüz içinde, Okul öncesinden üniversiteye kuram ve uygulamada STEM eğitimi (s. 20-50). Ankara: Anı.

Akgündüz, D., & Ertepınar, H. (2019). Eğitim fakültesinde bütünleşik Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) Öğretim Uygulamaları. D. Akgünüz içinde, Okulöncesinden Üniveristeye Kuram ve Uygulamada STEM Eğitimi (s. 286-319). Ankara: Anı Yayıncılık.

Bahar, M., & Özatlı, S. (2003). Kelime ilişkilendirme testi yöntemi ile lise 1. sınıf öğrencilerinin canlıların temel bileşenleri konusundaki bilişsel yapılarının araştırılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5, 75-85.

Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson.

Kılınç, A., Demirbağ, M., & Yılmaz, Ş. (2018). STEM Alanları Bilim İnsanlarının Fen, Matematik, Mühendislik ve Teknoloji Arasındaki İlişkiler Hakkında İnançları: STEM için Pedagojik bir Çerçeve. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 365-480.

Özatlı, N. S., & Bahar, M. (2010). Öğrencilerin boşaltım sistemi konusundaki bilişsel yapılarının yeni teknikler ile ortaya konması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 10(2), 9-26.

Shavelson, R. J. (1974). Methods for examining representations of A subject‐matter structure in a student's memory. Journal of Research in Science Teaching 11(3), 231-249.

Corlu,M. S., Capraro, R. M. , & Capraro, M. M. (2014). FeTeMM Eğitimi ve Alan Öğretmeni Eğitimine Yansımaları. Eğitim ve Bilim, 39, 171, 74-85

Published

2021-12-30